Teknoloji, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış, çeşitli ürün ve hizmetleri üretip kullanmaya, hayatı kolaylaştırmaya yarayan beceri, teknik ve bilimdir.
Teknoloji dendiğinde aklımıza genellikle arabalar, telefonlar, bilgisayarlar gelir. Fakat teknoloji aslında bundan uzun yıllar öncesinde de bulunuyordu. Buna örnek verecek olursak; Çok eski çağlarda yaşayan insanlar, ağır bir eşyayı bir yerden bir yere hareket ettirmek için insan gücünün dışında bir güce ihtiyaç duydular ve tekerlekli araç gereçler icat etmeyi başardılar. Bunun beraberinde tekniğini araştırıp uygulama aşamasına geçtiler. Bu, teknoloji için güzel bir örnektir. Bu tarz örnek ve teknoloji haberleri sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır.
İnsanoğlu, zekâ olarak gelişmiş bir canlıdır ve bu zekasını uzun yıllardır kullanmaktadır. Fizik olarak gücü yetmediğinde veya bir işi yaparken zorlanıp onun daha kolay olmasını istediğinde bunun için zekasını kullanarak daha yaratıcı ve kolaylaştıran yollar bulur. Dünya üzerindeki tüm materyalleri bir hizmet aracı olarak kullanabilir.
Bir yerden başka bir yere daha çabuk bir şekilde ve pek yorulmadan gitmek isteyen insan araçları icat etmiştir. Bu araçlar bisikletten motosiklete, otomobilden gemilere kadar uzanabilir. Hatta insanoğlu kıtaları daha rahat aşabilmek, yolculukları daha da hızlandırabilmek için hava yolu teknolojisini de bulmuş ve bir yerden bir yere uçaklarla seyahat etmeye başlamıştır.
Teknolojide en önemli nokta tekniktir. Bir teknolojinin tekniği kavrandıktan sonra o teknoloji büyük bir hızla inşa edilebilir ve diğer insanlar tarafından devam ettirilebilir. Buna örnek olarak cep telefonlarını gösterebiliriz. Cep telefonları bulunduktan sonra akıllı telefonlar da üretildi. Cep telefonunun yapılış tekniği, akıllı telefonun yapılmasını kolaylaştırdı.
https://www.siberstar.com/