Demir Oksit

Demir Oksit organik ve inorganik yapıda bir kimyasal tozdur. Demir oksit pigmenti doğal ve sentetik olmak üzere 2 guruba ayrılır. Doğal demir oksit pigmentleri 3 ana bölümde incelenir. Okr, ombra, siyena ve kırmızı demir oksitleri doğal demir oksitleridir. Sentetik kırmızı demir oksitler dört yöntemle yapılır. 3 tanesi kalsinasyon prensibi ile diğeri ise kimyasal çözdürme işlemi ile yapılır. Sarı pigmentler 3 yöntemle üretilir. 2 tanesi proses demir oksit tuzlarının çözülmesiyle yapılır. Renk değişimi, tane boyutu ve reaksiyon zamanına göre değişir. Uzun reaksiyon zamanı ve büyük tane boyutu turuncu rengi verir. Kısa reaksiyonu zamanı ise sarı rengi verir. Daha geniş bilgi için Solechem.com web sitemizi kullanabilirsiniz.